Felhasználási feltételek

1 A szerződés tárgya

A jelen szerződés (Szerződés) az kulfoldikiut.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

2 Szerződő felek

 

Jelen szerződés az kulfoldikiut és az általa üzemeltetett kulfoldikiut.hu (továbbiakban weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.

3  A szerződés hatálya

Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, Kulfoldikiut jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

4 Adatvédelem

 

4.1  Személyes adatok kezelése

A kulfoldikiut.hu weboldalon található tartalomnak két része van. A weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Kulfoldikiut, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat kulfoldikiut nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért kulfoldikiut semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben kulfoldikiut szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat küld ki Felhasználóinak. Minden ilyen esetben a Felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni.

4.2  IT biztonság

Kulfoldikiut és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy kulfoldikiut internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért kulfoldikiut felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis kulfoldikiut-nak nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

4.3  Cookie-k

A weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra kulfoldikiut nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

4.4  Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

Kulfoldikiut szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja kulfoldikiut, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

4.5   Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a kulfoldikiut-tól adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze kulfoldikiut felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, kulfoldikiut jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. Kulfoldikiut ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A weboldalt kulfoldikiut megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Kulfoldikiut nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

4.6  Szerzői jogok

A Felhasználók által feltöltött apróhirdetések tartalmát és az azokban található fényképeket kulfoldikiut nem ellenőrzi, így ezekért nem vállal felelősséget. Amennyiben kulfoldikiut tudomására jut, hogy a Felhasználók által a weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy fényképek harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.

A Felhasználók elfogadják, hogy a weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket kulfoldikiut és a HVG cégcsoport többi tagja felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban.
A weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználónem jogosult továbbá a lementett weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak kulfoldikiut-al kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag kulfoldikiut-al szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén kulfoldikiut a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

A kulfoldikiut.hu domainek kulfoldikiut javára bejegyzett domain nevek. Ezen jogvédett nevek vagy a hozzájuk a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata kulfoldikiut jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében kulfoldikiut jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni. 

5  Felelősség kizárás

Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért kulfoldikiut nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik kulfoldikiut véleményét. A hirdetések közzétételekor kulfoldikiut teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.


A weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért kulfoldikiut nem vállal felelősséget.


A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben kulfoldikiut tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül kulfoldikiut az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

6   A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai


Amennyiben jelen dokumentumot kulfoldikiut a jövőben módosítaná, a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

Szabályok
Az üzemeltető által kezelt rendszerekhez az alábbiak címekről, valamint az alábbi címekből képzett alcímekről (al domain-ekről) elérhető tartalmak tartoznak:

 • kulfoldikiut.hu

(továbbiakban rendszerek). A rendszerek egyes szolgáltatási szintjei ingyenesen igénybe vehetőek és minden külföldi- és belföldi jogi, vagy természetes személy számára elérhetőek. A rendszer használata 10 darab hirdetésig ingyenes. Amennyiben ennél több hirdetést szeretne elhelyezni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk. Ezeken található grafikai és/vagy strukturális anyagok, információk, eljárások, megoldások, ötletek felhasználása csak az üzemeltető írásbeli engedélyével történhet! A szolgáltatások felhasználása linkként csak és kizárólag nem kereskedelmi oldalakon lehetséges az ezen az oldalon elhelyezett "gombok" illetve linkek segítségével. TILOS a rendszerekkereskedelmi célú oldalakon történő felhasználása. Ebbe tartozik a forgalom- látogatottság növelés, stb. is.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, termék, kifejezés alapján kitiltson a szolgáltatás eléréséből. A kitiltásról a rendszer hirdetés feladásakor automatikusan értesíti a kitiltott felhasználót. A tiltás feloldásának feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.
Az oldalakon elhelyezett adatok, eredmények bármilyen további felhasználása, tükrözése TILOS, ide értve különböző kereső oldalakat, ár és termék figyelő szolgáltatásokat. Az engedély nélküli másolások illegálisak, és hatósági eljárást vonnak maguk után. 
TILOS és hatósági eljárást von maga után az kulfoldikiut oldalon található alkalmazások (mint pl: mail küldő form) felhasználása kéretlen levelek küldésére.
 

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS, CD-ROM) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket bemutató fénykép

Tilos és azonnali törlést és tiltás jár a hirdetésben elhelyezni olyan kifejezésket, melyek csak a keresési eredmény befolyásolásának célja miatt kerül be a hirdetés szövege. Pl. Prison break - Ingatlan eladó rovatban elhelyezett lakás eladó hirdetésben "(keresőnek: sex szex gsm telefon nokia sony casio mp3 film zene cd pda gps)"

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kulfoldikiut-on elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
Felelősség
Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért. A fent említett rendszerek automata rendszerek, így az Ön által látott információk vagy program által generált oldalak vagy az üzemeltető partnerei által biztosított adatok, tartalmak, illetve felhasználók által létrehozott tartalmak, oldalak, melyet az üzemeltető az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes percre pontosan kontrollálni. Ezen tartalmakat az Internetet használók készítik melyek felett az üzemeltető nem gyakorol felületet.
Üzemeltető felhasználóktól értesítést kaphat egyes tartalmak felől, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az üzemeltető megszüntesse. Ezen értesítések mindegyikét az üzemeltető külön-külön megvizsgálja, majd a törvény, a cég valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát! 
Az üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.
InformációBármilyen, az üzemetető számára az üzemeltető bármely weboldalával kapcsolatban nyújtott információt az üzemeltetőnek úgy kell átadni és az üzemeltetőnek úgy kell fogadnia, hogy az nem bizalmas jellegű. Az üzemeltető az ilyen információt minden korlátozás nélkül használni fogja.
Üzenet közvetítési feltételek
A kulfoldikiut.hu rendszerén keresztül küldött leveleket a szolgáltató nem örzi meg. A levélben a feladót egyedi azonosításra alkalmas technikai adat található, mely megfelel a hagyományos e-mail kliensekkel küldőtt levelek technikai adatának. A rendszeren keresztül küldött levelek tartalmáért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzenet közvetítési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi a fentieket. Az üzenet közvetítési feltételek szerves elválaszthatlan része a felhasználói feltételeknek. Moderáció
Fenntartjuk a hirdetések, reklámok és egyéb, a kulfoldikiut oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

 • reklámtörvényi tilalmakba ütköző hirdetés,
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés,
 • kategória helytelen apróhirdetés,
 • jogsértést megvalósító hirdetés,
 • duplikált hirdetések, spam hirdetések, nagy tömegben feladott hirdetések,
 • tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
 • egy hirdetésben csak egy termék vagy szolgáltatás hirdethető meg
 • replikák, nemzetközi, hazai védjegy oltalmakat sértő kifejezések, termékek
 • bolt, weboldal termékrovatban nem hirdethető meg, csak a megfelelő rovatban (pl. olcsómobilkftweboldala.hu nokia - 3000 széria rovatban)

Az üzemeltető a személyes adatokat nem változtatja meg, de a hirdetés szövegének megjelenítésekor megjelenítésbeli változásokat eszközölhet. Ezek a változások csak formai változások lehetnek, különös tekintettel egyes szavak url linkké történő alakítására, melyek hirdetésként funkcionálhatnak.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
Az üzemeltető az apróhirdetések moderálása során alábbi adatokat tekinti személyes adatoknak:

 • telefonszám
 • feladó neve
 • url cím
 • hirdetési területe
 • város
 • e-mail cím.

Tilos az apróhirdetés szövegében a fenti adatok megadása, ezen adatok csak a megfelelő, erre a célra szolgáló mezőkben adhatóak meg. 
A kulfoldikiut nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
A kulfoldikiut szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.